همایش تقدیر 70 نفرازمادران آسمانی و جشن تولد11نفرازبچه های ایتام بمناسبت بزرگداشت روز زن تاریخ: چهارشنبه 26فروردین 94 ساعت : 17 الی 19 مکان : کانون امام خمینی (ره) اراک شهرک معلم همه دعوتند خواننده ومجری : آقای زنگارکی