در این روز معنوی
دعا میکنم
برای اونایی که
مریض دارن
ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻥ،ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻦ
تنهان،ﻋﺎﺷﻘﻦ
ﺧﺪﺍیا ﺩﺳﺘﺸﻮﻧﻮ ﺑﮕﻴﺮ و
به حق معصومیت بانوی
صبر و ایثار حضرت زینب
حاجت رواشون کن 🙏🏻

وفات بزرگ بانوی
ایثار و فداکاری حضرت
زینب کبری (س) تسلیت باد🖤

انجمن آلزایمرخیریه امام جواد ع
مرکزنیکوکاری امام جواد ع
نیکوکاری مهردخت استان مرکزی
@alzheimerarak
@arakalz
@kheirieh_emam_javad
@mehrdokhtara