🌸دو چیز از یاد آدم نمیره
💗دوست‌های خوب مثل شما
حامیان عزیزو یاران همیشگی
🌸 و روزهای خوب
💗ولی یک چیز همیشه
🌸تو قلب آدم میمونه
💗روزهای خوبی که شما
🌸حامیان دلسوز درسال قبل برای سالمندان باکمک هاتون ساختید

توی این روزای
آخرسال دو جمله
به کسانی که واسمون خیلی مهم هستن می گوییم
به شماخیرین وحامیان عزیز خیریه امام جواد (ع) ❤️

١- تشکربرای بودنتان درسال گذشته🌷
٢- آرزوبرای داشتنتان درسال آینده🌹

💜پیشاپیش سال نومبارک ❤️