تمام بیماری های انسان
از افکار او سرچشمه میگیرند
یعنی افکار ما هستند که بیماری ها را
در وجودمان تولید میکنند…

#تیروئید:
وجود بغضی در گلو، که ترکیده نمیشود

#سرطان:
ناشی از نبخشیدن خود و دیگران است

#ام_اس:
به دلیل عصبانیت طولانی مدت
و کینه ورزی است

#بیماری_قند:
بخاطر افسوس گذشته ها را خوردن است

#سر_درد:
به دلیل انتقاد از خود و دیگران است

#زکام:
بخاطر وجود آشفتگی های ذهنی است

#درد_مفاصل:
به دلیل نیاز به محبت و آغوش گرم است

#فشا_خون: به خاطر مشکل عاطفی
درازمدتی است که حل نشده باقی مانده

پس بیایید ذهن هایمان را
پاک کرده و شستشو دهیم…
دیگران را ببخشیم، خودمان را
ببخشیم بیشتر محبت کنیم
کمتر گله و شکایت کنیم
فراوان تر بخندیم و شاد باشیم
و بدانیم افکار ما بسیار قدرتمند
و اثرگذار هستند و تاثیرات بسیار
شگفت انگیزی از خود باقی می گذارند.

#لوئیز_ال_هی

#روابط_عمومی_انجمن_آلزایمر_مرکزی
www.instagram.com/arakalz
@alzheimerarak