‌بہ نام آنکہ جان را فکرت آموخت
چراغ دل بہ نـور جان بـر افروخت

به نام خداوندے که قلـم را آفـرید
و آن را شایسته سوگند خویش قرار داد.
به نام یگانه آفریدگاری که انسان را به
زیور «اندیشه» و «تفکر» آراست
و او را امانتدار این ودیعه الهی قرار داد
و با سلام و درود به اصحاب فکر
و فرهنگ و پیشتازان علم و معرفت،

بار دیگر فصل روشن «مهر» از راه رسید
همان گونه که فروردین نوید
بخش حیات مجدد طبیعت است،
مهر ماه یادآور مهر و مهربانی، شور و شعف
و جوشش و کـوشش آمـوزندگان دانش
و پرورندگان بینش است …

سلامی گرم و صمیمانه به همه معلمان،
استادان ، دانشجویان و دانش پژوهان
و دانش‌ آموزان، آغاز سال تحصیلی جدید
را تبریک و تهنیت عرض می نمایم 🌹

#سالمندان #آلزایمر #خیریه #مهربانی
#اراک

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت