پخش ارزاق و بسته های عیدانه شامل ( گوشت ، مرغ ، روغن ، برنج ، شکلات ، رب ، تن ، ماکارونی و … ) به 50 خانواده تحت پوشش موسسه و اهدای بن کفش عید به 70 نفر از بچه های تحت پوشش موسسه و  بن خرید لباس عید به 70 نفر از بچه های تحت پوشش موسسه