به گزارش روابط عمومی انجمن آلزایمر خیریه امام جواد استان مرکزی در تاریخ 10 تیرماه 1394 مصادف با 14 ماه رمضان ضیافت افطار و شام با حضور 30 خانواده تحت پوشش و خیرین برگزار گردید . بعد از مراسم ارزاق ماه رمضان به خانواده های تحت پوشش این موسسه تقدیم گردید.