اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

به گزارش وب دا مرکزی، غلامرضا فتح آبادی مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در حوزه مشارکت های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد در این جلسه گفت: اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی دانشگاه با حضور برخی از معاونین، مدیران دانشگاهی و نمایندگان سازمان های مردم نهاد برگزار شد و در این جلسه اعضا نسبت به برنامه های توسعه مشارکت مردمی بحث و تبادل نظر کردند.
وی ادامه داد: تصمیمات بسیار خوبی در زمینه مشارکت های اجتماعی اتخاذ شد که با فعال سازی اداره سازمان های مردم نهاد دانشگاه، برنامه های این حوزه را تقویت خواهیم کرد تا به تحقق اهداف سایر معاونت های دانشگاه کمک کنیم.
فتح آبادی تصریح کرد: اداره سازمان های مردم نهاد یک پل ارتباطی با سایر معاونت ها، شبکه های بهداشت و درمان، سایر سازمان های مردم نهاد، سایر شرکا، بنگاه های اقتصادی و خیرین است که برنامه های گسترده ای در این عرصه پیش بینی شده تا بتوانیم با شرکای خودمان در ارتقا نظام سلامت استان، تاثیرگذار باشیم.