🌹🌸🌷 خانما گوش کنید

25 بهمن ولنتاین
26 بهمن روز زن

زنی که مراعات جیب شوهرش رو میکنه،
باگذشت فقط 5سال یه زندگی عالی برای خودش وبچه هاش میسازه !

زنی که خودش رو برای شوهرش خوشگل میکنه، زندگی رابرای خودش. بچه هاش شیرین می کنه.

زنی که سختی میکشه، زندگی جمع میکنه برای آینده بچه هاش و خودش،
کیفشو می بره وحسادت زنهای کمین کرده را درمیاره،

پس نتیجه میگیریم:
زن بسازومردقدردان زندگی می سازند، نمونه،پس ق رهمدیگر وبدونید، بخندید، شادباشیدوزندگی کنید….

((همدیگرو اذیت نکنیم وخانواده شادوگرمی باکمک همراهمون بسازیم ))
چشمهای حسود راکورکنیم وگذشت داشته باشیم وهیچوقت همدیگرو اذیت نکنیم!

والسلام😂😂😂😂

❤️🌷پیشاپیش ولنتاین و روز زن برهمه زنان مهربون ودلسوزمبارک ❤️😍


#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک
#انجمن_آلزایمر_استان_مرکزی
#مهربانی_اراکیا #خیریه_امام_جواد_اراک

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)