انجمن آلزایمر خیریه امام جواد(ع) استان مرکزی,

بازدید کارشناسان انجمن توانبخشی بهزیستی کشور از ومرکز سالمندان شایستگان وآسایشگاه بیماران روانی مزمن طلوع اراک

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک

#مهربانی #خیریه_امام_جواد_اراک

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت