به گزارش روابط عمومی انجمن آلزایمر خیریه امام جواد استان مرکزی جناب آقای مهندس اله داد مدیر عامل محترم  و جناب آقای دکتر عزیزآبادی معاونت محترم شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی  با حضور در مرکز سالمندان و مرکز طلوع از مددجویان و سالمندان این موسسه بازدید به عمل آوردند .