بازدید دادیار محترم واحد سرپرستی دادگستری شهرستان اراک جناب آقای سعیدی و رییس محترم بهزیستی شهرستان اراک سرکار خانم فرقانی از مرکز سالمندان آلزایمری و بیماران اعصاب و روان خیریه امام جواد(ع) استان مرکزی انجام گردید که در این بازدید مددجویان مشکلات خود را با آقای سعیدی در میان گذاشتند و ایشان هم قول پیگیری مشکلاتشان را داد .