به گزارش روابط عمومی انجمن آلزایمر استان مرکزی در تاریخ 21 فروردین عوامل و اعضای باشگاه فرهنگی و ورزشی اراک از سالمندان آلزایمری و مددجویان اعصاب و روان موسسه بازدید کردند که در این بازدید به مناسبت روز پدر به تمام مددجویان گل اهدا گردید. ضمنا مسئولین باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری اراک با مددجویان به صحبت پرداختند و در پایان مدیریت محترم باشگاه قول دادند تا برای مددجویان یک جلسه در هفته برنامه استخر و سالن ورزشی تهیه نمایند.