📌 اولین گردهمایی مجازی فدراسیون انجمن های آلزایمر کشور برگزار شد…
👉 http://iranalz.ir/news/view/1421

#خبر
#انجمن_های_آلزایمر_استانی
http://www.instagram.com/iranalzheimerassociation
🆔 @iranalz
🌐 http://iranalz.ir
@alzheimerarak
Alza.ir
@arakalz