اولین کنتور برق انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
به همت خیربزرگوار مهندس محمد اله داد مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی
وتلاش کارشناسان عزیز برق درهوای سرد اولین کنتور برق را به مددجویان خانه سالمندان ‌شبانه روزی آلزایمری وبیماران روانی مزمن درروزتشکیل جلسه ویژه گرمایشی با حضور مدیران درخانه سالمندان آلرایمری اراک هدیه دادند
باتشکر از همه عزیزان که به فک سالمندان بودند ان شاءالله به امید خدا ازهفته آینده استارت دوخانه سالمندان آلزایمر خانمها وآقایان به همت شما حامیان وخیرین عزیز زده خواهدشد

انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)

@alzheimerarak