اولین ویدیوکنفرانس انجمن های آلزایمر استانهای کشوربه همت انجمن آلزایمرایران برگزارشد

باتشکراز سرکار خانم صالحی و عزیزانی که تلاش کردند این جلسه ویدیو کنفرانس برگزار بشه ودراین زمان کرونایی جمعی بصورت مجازی دورهم باشندواز تجربیات سفیران گرامی دیگر استانها و رهنمود های مدیریت محترم انجمن آلزایمرایران خانم صالحی کمال استفاده رو ببرندوباهمدلی وگفتگو دررفع موانع موجودقدمی بردارند ،ان شاالله با توجه به شرایط کرونا از این گونه جلسات بیشتر برگزار بشه .
باسپاس و تشکر ،خسته نباشید به بانیان این جلسه وزحمتکشان انجمن آلزایمرایران،موفق پیروزباشند
جاداردازحضورآقای رضاپریورمسئول کمیته فنی وپیشگیری وعضوهیات مدیره انجمن آلزایمراستان مرکزی هم تشکربنمایم

زارعی موسس ورئیس هیات مدیره انجمن آلزایمراستان مرکزی
@alzheimerarak