انجمن آلزایمر خیریه جواد(ع)  استان مرکزی –  حامی سالمندان آلزایمری -بیماران روانی مزمن  و فرزندان (ایتام)  – زنان سرپرست خانوار در سال ۱۳۸۸ با اخذ مجوز رسمی از  استانداری استان مرکزی وسازمان بهزیستی به شماره ۳۲۰ به ثبت رسید و فعالیت خود را از همان تاریخ آغاز کرد.

 انجمن آلزایمر استان مرکزی با هدف حمایت از سالمندان  مبتلا به آلزایمر و آموزش خانواده‌های آنان  و ساماندهی امور بیماران روانی مزمن در زمینه‌های درمان، آموزش، ارتقای سطح بهداشت روانی اجتماعی، استقلال و خودکفایی آنان و فعالیت در زمینه درمان‌، آموزش و توانبخشی بیماران روانی مزمن  و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست وایجاد مرکزکارآفرینی وکسب در آمد واداره امورات زندگی خود و موسسه خیریه  امام جواد(ع) از سال ۱۳۹۰ با هدف یاری رسانی به فرزندان بی سرپرست وبدسرپرست ، یتیم بی بضاعت شکل گرفته است. هدف این موسسه تامین مایحتاج اولیه کودکان بی سرپرست و یتیمی است که دراثراتفاقاتی نظیر تصادفات زلزله، بیماری و…. نان آور خانواده شان را از دست داده و در حال حاضر منبعی مالی برای گذران زندگی ندارند. این موسسه با کمک افراد داوطلبی که به هدف موسسه اعتقاد دارند اداره می گردد.

مقابله با آسیب های اجتماعی ناشی از فقر زنان و کودکان بی سرپرست  و بد سرپرست با یاری رساندن به آنان از طریق آموزش ، ارتقاء مهارت ها و ایجاد اشتغال و تقویت خودباوری ایشان تا نیل به خودکفایی این قشر مظلوم و آسیب پذیر هدف اصلی ماست.

برگزاری کلاسهای معرق ، قالی بافی ، عروسک سازی ، خیاطی و موسیقی درمانی برای بیماران روانی توسط مربیان متخصص در مرکز انجام می پذیرد.

اعضاء هیئت امنا متشکل از ۲۵ نفر از اقشار مختلف مردم و اساتید دانشگاه ، حقوقدانان ، فرهنگیان ، پزشکان ، کارشناسان مختلف ، بانوان خانه دارومعتمدین می باشند که عالیترین مرجع تصمیم گیری بوده و هیئت مدیره منتخب هیئت امنا تحت نظر ایشان فعالیت می نماید.

مدیر عامل مجری تصمیمات هیئت مدیره و بازوی اجرایی هیئت مدیره می باشد.حوزه فعالیت این انجمن استان مرکزی بوده ، از هر اقدامی برای تاسیس و راه اندازی موسسات مشابه استقبال کرده و آماده عرضه و انتقال تجربیات خود در این زمینه است.

  با توجه به این نکته که امروزه تشکل های داوطلبانه و خیریه بایستی دارای ساختار سازمانی منسجم باشند، حتی الامکان از شیوه های نوین مدیریتی برای سازماندهی نیروها استفاده می شود تا تشکل وابسته به حضور فرد یا گروه معینی نبوده و همچنین با ایجاد زیر ساخت مستحکمی بتواند برنامه های دراز مدت را به اجرا در آورد.

مدیریت تشکل در عین خدمت رسانی از توانمند سازی مجموعه نیز غافل نبوده و از هر فرصتی برای برخورداری از آموزشهای لازم چه بصورت فردی و چه بصورت گروهی استفاده نموده و برای رسیدن به اهداف خود ظرفیت سازی
می نماید.این تشکل سعی می نماید به عنوان یک سازمان یادگیرنده از تجارب دیگران بیاموزد و تجارب خود را نیز به دیگران انتقال دهد.

ضمنا” برای بهره وری هرچه بیشتر از منابع انسانی چه در بخش دولتی و چه در بخش غیر دولتی منابع مذکور را شناسایی نموده و برای استفاده بهینه از توانمندی این بخش ها برنامه ریزی می شود.

در روند این رویکرد ضمن تعامل با  NGOSو GOS  از امکانات موجود برای پیشبرد اهداف به خوبی  استفاده می شود.
منابع مالی سازمان عبارتند از :

۱- یارانه ماهانه بهزیستی به مددجویان تحت پوشش که درمراکزنگهداری می شوند

۲-وقف ، هدایا و کمک های مردمی که به شکل احسان و نذورات به موسسه تحویل می شود.

۳-وجوه جمع آوری شده در قلکهای مخصوص خانگی که بطور اختصاصی صرف خدمات درمانی و سایر کمکهای بلاعوض در شرایط خاص می شود.

۴-کمکها مالی هیات امناء وهیات مدیره

۵-کمک های سازمان ها و نهاد های دولتی که در مقابل ارائه طرح های مختلف مطابق آیین نامه های موجود به موسسه داده می شود.

با توجه به اینکه هیچ یک از افرادی که در این موسسه به عنوان مددجو پذیرش می شوند دائمی نیستندو به محض اینکه شرایط برای زندگی مستقل ایشان فراهم گردید از موسسه خارج شده و جای خود را به مددجوی دیگری می دهند ، از بدو تأسیس تا کنون بیش از 200سالمند آلزایمری -55 بیمارروانی مزمن شبانه روزی -5 نفربیمارروانی مزمن روزانه و 120 نفر ایتام  ،از خدمات این مجموعه بهره مند می شوند.