#کاری_نیکو_از_حامی_خیریه_امام_جواد
اهداءیک ربع سکه به خیریه امام جواد (ع) استان مرکزی ازطرف یک خانم خیر ودلسوز فرهنگی بازنشسته برای کمک به ساخت دوخانه سالمندان مردوزن خیریه امام جواد (ع) اراک
خداخیرشون بدهد واجرشان با آقا امام جواد (ع)
شماره حساب:
6037_6919_9008_5078

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک
#انجمن_آلزایمر_استان_مرکزی
#مهربانی_اراکیا #خیریه_امام_جواد_اراک
#سالمندان_را_تنها_نگذاریم
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)