🌸امید یعنی بدونی٬
🕊تا هستی میتونی تغییر کنی
🌸و دنیا رو تغییر بدی.

🌸امید یعنی بدونی٬
🕊خداوند دوستت داره و
🌸 اگه به تو زمان داده
🕊معنیش اینه که توی این فرصت
🌸میشه یه کارهایی کرد.

🌸امید یعنی این که
🕊همیشه بخشش خداوند را
🌸از اشتباه خود بزرگتر بدانیم.

🌸امید یعنی این که
🕊اگر دانه ی زندگی صد بار از
🌸دستمان رها شد٬ باز هم برای
🕊برداشتن و به مقصد رساندن آن
🌸به ابتدا برگردیم این بار٬
🕊 محکم تر گام برداریم..

🌸امید یعنی همیشه
🕊نگاهت به خدایی باشه که
🌸یکی از اسماش منتهی الرجایاست
🕊یعنی انتهای امیدواری…

🌸الهی همیشه و در هر کاری
☝️تنها به امید تو…

انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir