این پیام را همیشه و تا آخر عمرتون یادتون باشه…

💎بعضی وقتا آدما الماسی تو دست دارن
بعد چشمشون به یه گردو می افته…
خم میشن تا گردو رو بردارن،
یهو الماسه می افته رو شیب زمین،
قل میخوره و تو عمق چاهی فرو میره…
میدونی چی می مونه…؟

یه آدم دهن باز…
یه گردوی پوک…
و یه دنیا حسرت…

💎مواظب باشیم،
شاید به دلیل اینکه صاحبش هستیم
و بودنش برامون عادی شده
ارزشش رو از یاد بردیم …
💎میدونی الماسهای زندگی آدم چی میشه :

💎پدر، مادر، همسر، فرزند، سلامتی، سرفرازی خانواده، دوستان خوب، کار، عشق و… هستند…

#روابط_عمومی_انجمن_آلزایمر_استان_مرکزی
http://www.instagram.com/arakalz