بمناسبت ماه جهانی آلزایمر💜🌹

برگزاری دوار و زیارتی وتفریحی
با کمک وهمیاری پرسنل خیر پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند واداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی دواردو برای دختران وپسران فعال ودرسخوان ومددجویان درروزهای پنجشنبه 21شهریور به ظرفیت 50نفر وبرای پسران و مددجویان روزشنبه23شهریور باظرفیت 100 نفر برگزار شد
ابتدا به زیارت امامزادگان آستانه وسپس به اردوگاه امیرکبیر رفته وتا عصر بابازیها وگردش دراردوگاه لحظات خوشی راسپری کردند
باتشکر ازهمه عزیزانی که مارایاری کردند تا این اردوها بخوبی وخوشی برای بچه هاخاطره ای به یادماندنی بشه

#سالمندان #آلزایمر #خیریه #مهربانی
#اراک

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)

alza.ir