پروردگارا در
این شب معنوی
اربعین امام حسین (ع)🏴

براے ♡دوستانم♡
*عشق حقیقے*،
“سلامتے”، “آرامش”،
*نیکبختے* و یک دنیا
“حال خوب” طلب دارم
عطا کن به آنان هر آنچہ
برایشان *خیر* است…

التماس دعا🙏🏻 شبتون خدایی🌙

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک
#انجمن_آلزایمر_استان_مرکزی
#مهربانی_اراکیا #خیریه_امام_جواد_اراک
#سالمندان_را_تنها_نگذاریم
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت