‍ 

 

 

زارعی رئیس هیات مدیره انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع) استان مرکزی گفت: مددجویان دو مرکز نگهداری از سالمندان شایستگان وبیماران روانی مزمن طلوع اراک روزانه و به طور مستمر از اولین روزهای شروع بیماری کرونادر قرنطینه هستند.

وی اظهار کرد: علاوه بر عملیات گندزدایی و ضدعفونی هردو مرکز با دستگاه اکسی متری و تب سنجی هم به طور مداوم خون اکسیژن وتب مددجویان گرفته ودردفاترمخصوص ثبت می شود تا اگر مددجویی به ویروس کرونا مبتلا شده شناسایی و از دیگر افراد جدا شوند.
مسئول مشارکت‌های انجمن افزود: همچنین الکل ۷۰ درصد جهت ضدعفونی سطوح و دست ها برای پرسنل مراکز زیر پوشش توسط انجمن تهیه شده و مراکز موظف هستند هر روز کلیه سطوح و وسایل را ضدعفونی کنند ومتاسفانه هیچگونه کمکی ازبهزیستی وعلوم پزشکی دراین مورد نداشته ایم
مسیر ورودی مرکز هم به خاطر منطقه گردشگری کامل ازجلوبیمارستان بسته شده وماهرروزبادردسربسیارزیادی درتهیه
موادغذایی وامکانات هستیم
که امیدوارم مسئولین لااقل یک رو خودشان راجای ما بگذارند واین وضعیت
سخت رادرک کنند

هر روزدربدوورود پرسنل به واحد خود ضدعفونی و تب سنجی می شوند تا خود پرسنل هم اگر دچار به این ویروس شده اند شناسایی و ازورودشون جلوگیری شود.
وی ادامه داد: 200 ماسک و10لیترالکل هم از سوی خیرین برای مراکز ما تهیه شده وتحویل مراکزشد.
رئیس هیات عامل مرکزنیکوکاری امام جواد(ع) اضافه کرد: 50بسته شامل موادضدعفونی کننده، ژل ضد عفونی و10عددماسک بین خانواده های تحت پوشش در منزل توزیع شده است.
ضمنا بعدازشیوع ویروس کرونا در استان در این خصوص بازدید افراد متفرقه ، ملاقات خانواده ها و برگزاری مراسم جمعی در این مراکز ممنوع اعلام شد.
به امید اینکه هرچه زودتربا این قرنطینه وبایاری خدا وکمک مردم مشکل حل شود