📢15 شهریور تا 15 مهر، ماه جهانی بیماری آلزایمر

🤝به ما بپیوندید:
✔️جهت آگاهی رسانی در زمینه دمانس و بیماری آلزایمر
🔖دمانس را بشناس
🔖آلزایمر را بشناس
🔖با هم می توانیم بیشتر مراقبت کنیم

📢با به اشتراک گذاشتن این پست ، آگاهی را افزایش دهید

#ماه_جهانی_آلزایمر
#آلزایمر_را_بشناس
#دمانس_را_بشناس
#WorldAlzMonth #KnowDementia #KnowAlzheimers

اینستاگرام :
www.instagram.com/iranalzheimerassociation
Www.instagram.com/arakalz
Www.instagram.com/alzheimer_markazi