💜 مهربانی درمهر🌷
سال۱۴۰۱

مشارکت درخرید لباس ،لوازم‌التحریر -کفش ❤️💦

🦋با توجه به فصل بازگشایی مدارس طرح “مهربانی درمهر” با هدف تهیه مایحتاج بچه های آسمانی تحت پوشش خیریه امام جواد(ع) مثل هرسال اجرا می شود. در این طرح ،لوازم‌التحریر، کفش ولباس برای دانش آموزان توسط شماحامیان گرامی تهیه می گردد.
💕 همه ما لذت پوشیدن لباس نو وکفش نو وخرید مداد و پاک کن و دفتر و جلد کردن کتابهامونو قبل از باز شدن مدارس چشیده ایم. حالا می توانیم این لذت را به ایتام، این امانتهای الهی هدیه کنیم….

مبلغ مورد نظرتان را به شماره حساب های زیر

6037691990085078
6037691990145310
واریز نمایید.

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک #خیریه_امام_جواد_اراک #مهربانی
#اراک #لوازم_التحریر #کفش

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
Www.instagram.com/arakalz
Www.instagram.com/alzheimer_markazi
alza.ir سایت