✅فروش چهارمین سوئیت خیریه ای

🌺وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

🌸راههای مشارکت درساخت:

1-مشارکت درساخت یک سوئیت به نام خود
2-با مشارکت بالای یک میلیاردتومان و گذاشتن نام خودبرروی خانه سالمندان

3-بامعرفی افرادخیر درساخت خانه های سالمندان

4-باواریزماهانه فقط 10هزارتومان دراین امرخیرمی توانیدسهیم شوید

💦💕اولین سوئیت توسط خانم بندی به مبلغ 300میلیون ریال فروخته شد

💦💕دومین سوئیت توسط خانم قهرمانی به مبلغ 200میلیون ریال امروز 7اردیبهشت فروخته شد

💦💕سومین سوئیت توسط خیربزرگوارآقای عظیمی به مبلغ 200میلیون ریال امروز 11اردیبهشت فروخته شد

💦💕چهارمین سوئیت توسط خیربزرگوارآقای دکترطباییان به مبلغ 300میلیون ریال امروز 13 اردیبهشت فروخته شد

🔹نیک اندیش عزیز🔹

✳️ درکارخیرباماهمراه شوید🌷

💠شماره حساب انجمن آلزایمر خیریه امام جواد (ع) 💠

💠 بانک تجارت۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۳۲۶۸۴💠
💠 بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۱۹۴۰۵💠

💦تلفن تماس:
09188619570