✅طرح سی خیر،🌷سی نذر غذای مددجویان درماه مبارک رمضان
شب ۱آقای منتظری
شب ۲آقای نظافتی
شب 19رمضان
شب۲۰خانم
شب۲۱ خانم کشاورز
شب۱۲خانم کریمی وخانمهای قهرمانی
شب۱۳ خانم امین
شب ۱۸هم آقای مشکانی
شب۱۴هم خانم مرادی
شب ۱۵خانم مرادی
شب۱۹ آقای صنعتی
✅ نذری طرح سی خیر
به همت خانواده خیروحامی☝️

شماره جهت تماس؛
۰۹۱۸۸۶۱۹۵۷۰
۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۸۵۰۷۸

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى

🌿🌸تا خدا فرمانروایی می کند
امام جوادع مشگل گشایی می کند🌸🌿

🧇 در راستای کمک مومنانه برای افطاری سی خیر= سی نذری مرکزنیکوکاری امام جوادع می توانید ازطریق زیر همراه ماباشید

*741*2141#
6037_6919_9008_5078

مرکز نیکوکاری امام جوادع
روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد ع
@alzheimerarak
@kheirieh_emam_javad