روزجمعه۲۶دی ۹۹
دریک روزعالی
هوای سالم
دست اونهایی که کمک کردن امروز بدون دودودم وبدون مازوت بتوانیم تا چشم کارمی کند زیبایهای طبیعت اراک راببینیم دردنکند

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک

#خیریه_امام_جواد_اراک

#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان
شماره حساب:
۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۸۵۰۷۸

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت