از روی تمامِ
غصه ها
دلتنگی ها
ناراحتی ها
و کدورت هایتان
بــپرید ….
سال جدید منتظر شماست

انشالله آتیش امروز
غم و اندوه
و تمام بدی هارو
ازتون بگیره و به جاش
خیر و برکت،
خوشبختی و تمام
خوبی هارو بده
آمین🙏
چهارشنبه سوری مبارک🔥

چهارشنبه سوری قرنطینه ای درمرکز سالمندان خیریه امام جواد(ع) اسفند 98
ای لعنت به کرونا مشکل این عزیزان کم بود اینم اضافه شده