به گزارش روابط عمومی انجمن آلزایمر در طرح مهربانی در مهر این انجمن 180 بن کفش  ، 180 بن لباس و 180 کیف مدرسه با همت و همکاری برق منطقه ای باختر و 120 بن لوازم التحریر به فرزندان آسمانی تحت پوشش انجمن اهدا کرد .