خیرین
جدا از عطری که،
به خودشون می زنن
عطر دیگه ای هم دارن
که تاثیر گذارتره
عطر نگاهشون
عطرحرفاشون
عطرعملشون
عطرمحبتشون
عطرمهربانیشون
عطری که فقط و فقط
مختصّ شخصیت اون هاست
و در هیچ مغازه ی عطر فروشی
پیدا نمیشه…
وما با همراهی این عزیزان است که می توانیم ۹۵نفرمددجورا دراین دوره سخت نگهداری کنیم
لطفا درطرح #قلک_مهربانی_اراک باما همراهی کنید

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک

#خیریه_امام_جواد_اراک

#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان
شماره حساب:
۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۸۵۰۷۸

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت