درخت را با قلب میکارند
نه بادست!
برای همه قلبی شاد
آرزو میکنم
پانزدهم اسفند ماه
روز هدیه ی درخت به
زمینِ پیر مبارک باد
دستهای قلب و روحتان پرعشق❤️

🌳 روز درختکاری مبارک🌳