🍃🌸امروز روز خیلی عزیزیہ🌸🍃

روز میلاد پُر برکت امام حسین
علیه السلام هست

امروز رو “دعا” کنیم
برای همه اونایی کہ یہ
درد گوشه‌ی قلبشون پنهونہ

برای ناگفته هایی که
کسی جز “خدا”
محرمش نیست
برای دلهای شکسته
برای طاقت هایی که کم شده
برای هموطنای #سیل زده‌مون
برای تمام مریض ها کہ
رو تخت بیمارستان گرفتارن
برای کسانی کہ
مشکلات خسته‌شون کرده…

برای همه آدم ها دعا کنیم …🙏