🔆 ☘️عید سعید فطر مبارک🌸🔆

مثل سال‌های گذشته دردفتر مرکزی مسجدامام جواد (ع) شهرک گردو ومرکزسالمندان منتظر حضورسبزتان هستیم

💜تادرروزعید فطر فطریه شما خیر وحامی عزیز وفامیل ودوستان شما راتحویل بگیریم🌹

زمان=رو عید فطریکشنبه ودوروزبعد دوشنبه وسه شنبه

مکان=اراک, کوی گردو, میدان کوهنورد, خیابان الزایمر انجمن الزایمر خیریه امام جواد(ع)

✅با حضورسبزخود و پرداخت فطریه و نذورات خود در حمایت از مددجویان و کودکان تحت پوشش سهیم شوید.

❤️همه دعوتید🌸

#سالمندان #آلزایمر #خیریه #مهربانی
شماره حساب:
6037691990085078

مرکزنیکوکاری امام جواد (ع) اراک
@kheirieh_emam_javad
💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@alzheimerarak
alza.ir سایت