احسان ونیکوکاری ❤️

حامیان عزیز ونیکوکار : 🌸

این انجمن بار دیگر و در آغاز سال جدید مثل هرسال برای تهیه لباس عیدکودکان تحت پوشش خودوسبدکالا برای هر یک از آنان 148 عددبن هایی به مبلغ 100هزار تومان برای لباس عیدومبلغ 300هزارتومان بن سبدکالااختصاص داده است. ❤️
@kheirieh_emam_javad
@alzheimerarak

به همت والای خانواده خیربزرگوارمرحوم حاج محمدحسین نادری برای یادبودپدرگرامیشان مبلغ 55میلیون ریال برای قربانی یک گوسفند وتهیه سبد کالا پیش قدم شدند ومثل هرسال مارایاری نمودند
✅ برای تهیه بن‌های لباس وسبد کالای 148 خانوارنیاز به یاری سبزشما عزیزان داریم تا در هفته احسان ونیکوکاری برای کلیه خانواده های تحت پوشش لباس و سبدکالاقبل ازعید تهیه وتحویل نماییم .💦🌺

دعای خیر کودکان وفرزندان بدسرپرست وبی سرپرست (ایتام ) بدرقه راهتان….

09188619570
@kheirieh_emam_javad
شماره حسابها:

صادرات شعبه شهیدبهشتی – 6037691990085078

بانک ملت شعبه مرکزی: 6104337770117784

بانک ملی شعبه مرکزی : 6037991899919405
❤️💦🌷🌹
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
مرکزنیکوکاری امام جواد (ع)
@alzheimerarak