برگزاری کلاس پیشگیری از آلزایمر در اداره کل ثبت احوال شهرستان اراک برگزار گردید. 

گزارش تصویری :