همایش بزرگ پیاده روی هفته جهانی سالمند با حضور سالمندان انجمن آلزایمر و سالمندان ابراهیم آباد اراک در تاریخ 16 مهر ماه در میدان کوهنورد اراک برگزار گردید. 

گزارش تصویری :